Trimbaan Vesting afgerond heel 2015 / helpen opzetten stichting en gezorgd voor noodzakelijke subsidies om eea te financieren.
Bomen kerkring/hofstraat afgerond Betrokken bij maken van plannen rond kerkring/hofstraat incl bomen en bestrating
Vissers/trailers afgerond maart 2016 / bewust vragen gesteld bij leden en gemeente over vele trailers / broodvissers uit buitenland
buurtpreventie afgerond buurtpreventie opgezet in Willemsad / Kloosterblokje. Loopt
Stadse kwis afgerond deelname
presentaties verenigingen afgerond gebouw irene. Presenteren van HvW aan bewoners
drugsproblematiek afgerond rondvraag gedaan naar problematiek  in willemstad om te kijken of er een probleem is
subsidies provincies afgerond rappel naar B&W/raad over berichtgeving Bn de Stem over erg lage bedragen die moerdijk ontvangt tov andere gemeenten
Fietspaden afgerond deelname aan diversie discussies over inrichting van veilige fietspaden voor scholieren.
Open monumentendag afgerond gezorgd dat mauritshuis toch open was
Pinautomaat afgerond Rappel naar Rabobank Sept 2015. Rabobank heeft ondanks belofte om te communiceren dit achterwege gelaten
Fort de hel afgerond gerappeleerd naar wethouder om te zoeken naar oplossingen zonder resultaat

Parkeeronderzoek: Afgerond

Blauwe lijnen en parkeergebied aangebracht in Willemstad. Va 3e week juni actieve handhaving in de vesting. Hiermee project afgerond.

 

Advertenties