onderwerp status commentaar  Link/WWW
A29 gedeeltelijk afgerond 2018 Matrixborden geplaatst, overlast A29 lopend  klik hier
Actualisatie bestemmingsplan afgerond 2018 mei t/m dec 2017 doorlooptijd klik hier
afvalinzameling afgerond 2018 helpen voorbereiden enquete met gemeente
Bestemming diverse gebouwen gedeeltelijk afgerond Mauritshuis en leegstaande panden (mauritz, rabobank).  klik hier
Cruise – Steiger lopend actief deelname in verschillende forums met en zonder gemeente. Alternatieven aangedragen. Loopt nog in 2018 klik hier
Postcoderoos Lopend
Havenfront lopend havenfront CV /  klik hier
herinrichting landpoortstraat afgerond 2018 loopt sinds 2014 / verwachting dat Q1 2017 straat herinrgericht is. klik hier
Jongerenwerk moerdijk lopend
Onderhoud groen lopend contact gehouden met gemeente over kandelaberen, onderhoud groen en repareren van wandelpaden
Openbaar Vervoer lopend actief lid van reizigersoverleg brabant. Actief gemeente benaderd toen aanbesteding ging veranderen. klik hier
Parkeren lopend evaluatie loopt klik hier
Scholen lopend klik hier
Stadstafel/Gebiedsplannen afgerond 2018 Voorbereid als bestuur/ gemeente opgevolgd in 2015/2016/2017  klik hier
Standbeeld lopend
Terrassen beleid lopend 2018 om duidelijkheid gevraagd bij gemeente, deelgenomen aan verschillende gesprekken als stakeholder  klik hier
Toekomst Scholen lopend  klik hier
Vereniging kleine kernen lopend keukentafel gesprek georganiseerd in w-stad.
Verkoop jachthaven lopend blue progress bv voorbereiding inschrijving / open punt enquete naar bewoners klik hier
Vestingloop lopend deelname bestuursleden en helpen organisieren waar nodig. klik hier
Waterbus lopend
Waterweekend 2019 lopend  

succesvolle 2018 editie, 2019 in volle planning

klik hier