onderwerp status commentaar  Link/WWW
A29 lopend  klik hier
Actualisatie bestemmingsplan lopend mei t/m dec 2017 doorlooptijd
afvalinzameling lopend helpen voorbereiden enquete met gemeente
Bestemming diverse gebouwen lopend Mauritshuis en leegstaande panden (mauritz, rabobank).  klik hier
Cruise – Steiger lopend actief deelname in verschillende forums met en zonder gemeente. Alternatieven aangedragen. Loopt nog in 2017 klik hier
Havenfront lopend havenfront CV /  klik hier
herinrichting landpoortstraat lopend loopt sinds 2014 / verwachting dat Q1 2017 straat herinrgericht is. klik hier
Jongerenwerk moerdijk lopend Samengezeten met jongerenwerk moerdijk om te kijken wat we meer met elkaar kunnen doen. gevolg geven in 2017
Onderhoud groen lopend contact gehouden met gemeente over kandelaberen, onderhoud groen en repareren van wandelpaden
Openbaar Vervoer lopend actief lid van reizigersoverleg brabant. Actief gemeente benaderd toen aanbesteding ging veranderen. klik hier
Stadstafel/Gebiedsplannen lopend Voorbereid als bestuur/ gemeente opgevolgd in 2015/2016/2017  klik hier
Standbeeld lopend
Terrassen beleid lopend om duidelijkheid gevraagd bij gemeente, deelgenomen aan verschillende gesprekken als stakeholder  klik hier
Toekomst Scholen lopend  klik hier
Vereniging kleine kernen lopend keukentafel gesprek georganiseerd in w-stad.
Verkoop jachthaven lopend blue progress bv voorbereiding inschrijving / open punt enquete naar bewoners klik hier
Vestingloop lopend deelname bestuursleden en helpen organisieren waar nodig. klik hier
Waterbus lopend
Waterweekend 2017 lopend  update Mei 2017:

het ziet ernaaruit dat vanwege tekort aan budget de planning naar 2018 overgeheveld word. (ondanks verschillende gesprekken met Toeristisch fonds Moerdijk.)

 

Advertenties