Hart Voor Willemstad is een vereniging van betrokken inwoners van Willemstad en Helwijk

Zij zetten zich op 2 primaire gebieden in:

1: om als spreekbuis en klankbord te dienen voor inwoners naar de  politiek en andersom, en hierin te streven naar de maximaal mogelijke inspraak in de verschillende (gebieds-)plannen vanuit de gemeente die Willemstad of haar inwoners direct beïnvloeden, door middel van plaatsnemen als stakeholder in de verschillende overleggen

2: om als vereniging zo proactief mogelijk te zijn in organisatie en ook initialisatie van verschillende projecten en burgerinitiatieven, om het woongenot en de verbinding binnen gemeenschap Willemstad/Helwijk te maximaliseren

Voor een goede schematische weergave van bovenstaand klik hier: HvW future 1 pager